PBB čiščenje prezračevalnih sistemov

Ali je prezračevalne sisteme potrebno čistiti?

Čiščenje prezračevalnih sistemov je potrebno opraviti vsake toliko časa, saj se kljub filtrom tudi v ceveh za prezračevanje nabere prah in druga umazanija iz zraka. Ker je v izdihanem zraku poleg vodne pare tudi nekaj mikroorganizmov, se v umazaniji prezračevalnih sistemov lahko s pridom razmnožujejo in ustvarjajo nezdravo bivalno ali delovno okolje za ljudi, ki vdihavajo zrak iz prezračevalnih sistemov. Če niste prepričani, ali vaš prezračevalni sistem že potrebuje čistilno akcijo, nas pokličite in preverili bomo v kakšni kondiciji je vaš prezračevalni sistem ter vam svetovali, kdaj je pravi čas za vzdrževanje in čiščenje.

Ali zakonodaja predpisuje čiščenje prezračevalnih sistemov?

Zakonodaja predpisuje, da se mora »ventilacijski ali klimatizacijski sistem v prostorih, v katerih se tvori vnetljiv prah ali maščobna para redno pregledovati, usedli prah ali nabrana maščoba pa odstraniti vsaj vsake tri mesece. Vsi ostali tako ventilacijski kot prezračevalni sistemi pa se morajo pregledati vsaj enkrat letno.«(vzeto iz 50. člena pravilnika o tehničnih normativih za ventilacijske in klimatizacijske sisteme). Iz tega sledi, da je enkrat letno potrebno pregledati prezračevalni sistem, tam pa kjer se tvori vnetljiv prah ali maščobna para (kuhinje restavracij in gostiln, industrijska predelava hrane, proizvodni obrati z vnetljivimi snovmi…) pa so pregledi obvezni vsake tri mesece. Več o zakonskih predpisih lahko najdete v naslednjih gradivih:

  • Zakona o varnosti in zdravja pri delu (RS, 56/99),
  • Zakona o varstvu pred požarom (RS, 71/93),
  • Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur.l. RS, št. 89/99)
  • Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur.l. RS št. 42/2002)
  • Pravilnik o tehničnih normativih za ventilacijske in klimatizacijske sisteme

Ali čiščenje prezračevalnih sistemov lahko prepreči nastanek požarov?

požar umazanija napaZmanjšan pretok zraka v prezračevalnih sistemih lahko povzročijo obloge v ceveh in jaških, zato je tudi povečana požarna nevarnost.

Še posebej pomembna je čistoča v prezračevalnih sistemih, na katere so vezane kuhinjske nape, saj se v njih nabirajo tudi maščobne obloge, ki so še bolj vnetljive od običajne umazanije. Zakonsko predpisana doba za čiščenje tovrstnih prezračevalnih sistemov je tri mesece, zato nikar ne prekoračite te dobe in se ne izpostavljajte možnostim za nastanek požara.

Ali veste, da je čiščenje prezračevalnih sistemov ekonomično tudi za vašo denarnico?

zamašen filterNajpogosteje se zavedamo, da so umazani prezračevalni sistemi pogosto leglo mikroorganizmov in omogočajo razvoj bolezni in alergij, ali pa predstavljajo požarno nevarnost, premalokrat pa se zavedamo, da so umazani in slabo prehodni prezračevalni sistemi tudi zelo neekonomični.

Namreč zaradi nabrane umazanije na elementih prezračevalnega sistema se zmanjša pretok zraka in poveča upor, zaradi česar je ventilator bolj obremenjen in to posledično pomeni več porabljene električne energije.

Čisti prezračevalni sistemi pa ta upor odstranijo, zato se tudi stroški za porabljeno energijo zmanjšajo.

PBB d.o.o.

Prvomajska ulica 8
2310 Slovenska Bistrica
Slovenia, Europe

t: +386 0599 77 322
e: info@pbb-clean.com

Kranjc Igor - 041 372 376
Gosak Alojz - 041 527 053


Pišite nam

Ime (obvezno)

Vaš eMail (obvezno)

Zadeva

Sporočilo